Sremska Mitrovica

Sremska Mitrovica (hrv. Srijemska Mitrovica, mađ. Szávaszentdemeter,Szerémség Mitrovica, panonskorusinski: Сримска Митровица, ukr. Сремська Митровиця, svk. Sriemska Mitrovica). je sedište grada Sremske Mitrovice u Sremskom okrugu. Mitrovica je i najveći grad u Sremu, administrativni centar Sremskog okruga i jedan od najstarijih gradova u Vojvodini i Srbiji. Grad je smešten na levoj obali reke Save. Prema popisu iz 2002. bilo je 39084 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 38834 stanovnika).

Antički grad Sirmijum, koji se nalazio na teritoriji današnje Sremske Mitrovice, je bio prestonica Rimskog carstva tokom perioda tetrarhije. Nazivan je i „slavnom majkom gradova“. Brojni rimski carevi su rođeni u ili u blizini Sirmijuma, a oni su redom: Herenije Etruskus (251), Hostilijan (251), Decije Trajan (249—251), Klaudije II (268—270), Kvintil (270), Aurelijan (270—275), Prob (276—282), Maksimijan (285—310), Konstancije II (337—361) i Gracijan (367—383).

U blizini grada su poznata izletišta i odmarališta u okviru Nacionalnog parka Fruška gora (Ležimir i Letenka) kao i brojni fruškogorski manastiri. Veliki potencijal rečnog turizma nameće reka Sava koja je u svom toku kod Sremske Mitrovice idealna za ovakav vid rekreacije (grad ima modernu obaloutvrdu i mogućnosti pristajanja brodova, kao i uređenu plažu, jednu od najatraktivnijih u Srbiji). Prirodna atrakcija je i specijalni rezervat prirode Bara Zasavica, a počelo se i sa projektima za prezentovanje arheološkog i arhitektonskog potencijala grada.

Projekat natkrivanja i revitalizacije Carske palate Sirmijuma koji je počeo 2006. bio je jedan od najvećih takve vrste u Srbiji, a vizitorski centar je otvoren u decembru 2009. Pokriveno je 2.680 m² lokaliteta. To je jedinstveni objekat muzejsko-turističkog karaktera sa izloženim arheološkim eksponatima Sirmijuma, digitalnim animacijama, suvenirnicom, kafeom i šetnicom kojom se posetioci mogu kretati u razgledanju ostataka palate.

Sastavni deo kulturno-turističke ponude grada Sremske Mitrovice predstavlja i Muzej Srema u kome se od 1946. godine čuvaju i prezentuju eksponati vezani za istoriju mesta, od samih početaka naseljavanja pa do današnjih dana.

Godine 2006. grad je dobio i reprezentativnu pešačku zonu sa koja spaja mitrovačke trougaone trgove i izlazi na reku. U prvoj fazi projekta rekonstruisana su dva trga — Sv. Dimitrija i Sv. Stefana i u potpunosti su restaurisane fasade javnih objekata i privatnih kuća iz 18. i 19. veka. Druga faza projekta podrazumevaće produžetak pešačke zone prema Savi i rekonstrukciju Žitnog trga, tj. rekonstrukciju arheološkog lokaliteta koji zauzima najveći deo trga u otvoreni amfiteatar.