Obrenovac

Obrenovac je gradsko naselje u gradskoj opštini Obrenovac u gradu Beogradu. Nalazi se na ušću reke Kolubare u reku Savu, nedaleko od glavnog grada. Prema popisu iz 2011. bilo je 25429 stanovnika. Dobio je ime ukazom kneza Miloša od 7. decembra 1859. godine, staro ime je bilo Palež.

Obrenovac je jedan od glavnih poslovnih centara Srbije, prvenstveno zbog dva giganta za proizvodnju energije, TE Nikola Tesla I i II, koji snabdevaju Srbiju sa preko 60% električne energije.